Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно читалищната дейност в с. Каравелово, община Карлово Боил Банов, Министър на културата 16/02/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на София област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/02/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно постигнато споразумение между Министерство на правосъдието и синдиката на работещите в места за лишаване от свобода и в Главна дирекция "Охрана" за подобряване на условията на труд и кадровата обезпеченост. Цецка Цачева, Министър на правосъдието 16/02/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно капиталови разходи в Министерство на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/02/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно адекватност на хипотезите, при които се издават безплатни винетни стикери Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/02/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно условията на труд и кадровата обезпеченост на работещите в местата за лишаване от свобода и в Главна дирекция "Охрана" Цецка Цачева, Министър на правосъдието 15/02/2018 оттеглен
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно състоянието на специализирания автомобилен парк към ЦСМП Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/02/2018 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно писмо на граждани от с. Медвен, общ. Котел, касаещи опасно свлачище Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/02/2018 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно проблем на РОУ в гр. Сливен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/02/2018 неотговорено
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; Относно техническото и експлоатационно състояние на язовир "Огоста' Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/02/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно осигуряване и разходване на средства от бюджета на МВР във връзка със сигурността на София по време на Европредседателството Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно искания за разрешение на специални разузнавателни средства през 2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно организацията на работата на Гранично-контролно пропусквателните пуктове /ГКПП/ Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно противодействие и превенция на конвенционалната престъпност Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно работата и преките резултати на ГД БОП Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно ремонт на Републикански път I-8 в участъка от км 371+680 до км 372+240 в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/02/2018 неотговорено
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно установяване състоянието на пътните условия и ангажиране на МВР за отстраняване на констатираните недостатъци Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно РПУ Ботевград Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 неотговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно работата на Централната смесена българо-турска гранична комисия, съгласно действащата между България и Турция Спогодба за предотвратяване и решаване на граничните инциденти и поддържане на държавните гранични знаци Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 неотговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно ефективността от работата на икономическа полиция и икономическото направление на ГДБОП Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/02/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно поддържането на националната телефонна линия за пострадали от домашно насилие Цецка Цачева, Министър на правосъдието 14/02/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно санкции срещу руските олимпийци и лицензиране на антидопингова лаборатория в България Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 14/02/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно проблеми на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" Стара Загора и визия на Министерство на здравеопазването за решаването им Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/02/2018 неотговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно прилагането на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и професионална квалификация "юрист" Цецка Цачева, Министър на правосъдието 14/02/2018 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно незаети бройки от щата на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно препоръката на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. от 11 юли 2017 г., в частта високия дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/02/2018 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно ДДС измами установени от МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно организация на работата на Пътна полиция Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно резултатите от мерките срещу контрабандата през 2017 г. Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно анализ на дейността на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно разрешителните и таксите за водоползване на яз. "Душанци" и яз. "Жеков вир" - община Пирдоп, Софийска област Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/02/2018 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно напуснали и пенсионирани служители на МВР през 2017 г. и назначени за същия период Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно служителите в политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи и техните възнаграждения Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно мерки на Министерство на вътрешните работи във връзка с нарастване на броя на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно престъпления извършени от деца през 2015, 2016 и 2017 г. Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно незаети бройки от щата на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/02/2018 оттеглен
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно ефективността на работата на оборудваните с камери и микрофони патрулни автомобили при превенция и разкриване на престъпления от различен характер Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно възможността за ползването на рехабилитационните и рекреативни процедури от чужди осигурени лица в български здравни заведения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/02/2018 неотговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно плажовте по Черноморското крайбрежие Николина Ангелкова, министър на туризма 09/02/2018 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно наети земи по чл.24, ал.2 от ЗСПЗЗ в Силистренска област Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/02/2018 неотговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно Прилагането на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и професионална квалификация "юрист" Цецка Цачева, Министър на правосъдието 09/02/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно задължения на държавата и общините за осигурителни вноски Владислав Горанов, Министър на финансите 09/02/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно взаимоотношението между медицинските университети и университетските болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони за периода. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/02/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно начина на отглеждане на животни и капацитета на съоръженията в "Животновъден комплекс Живко Тенев" ЕООД с ЕИК 124718070 и "НЕДКО НЕДКОВ - БИОГАЗ - ОВЧАРОВО" ЕООД с ЕИК 202685067 в с. Овчарово, община Добричка, област Добрич Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/02/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно начина на отглеждане на животни и капацитета на съоръженията в "Животновъден комплекс Живко Тенев" ЕООД с ЕИК 124718070 и "НЕДКО НЕДКОВ - БИОГАЗ - ОВЧАРОВО" ЕООД с ЕИК 202685067 в с. Овчарово, община Добричка, област Добрич Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/02/2018 неотговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ; Относно разрешително за водовземане на кариерата в с.Куртово Конаре, с концесионер "Персеник Инвест" ООД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/02/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно проблеми в двете детски кардиологични отделения в МБАЛ "Национална кардиологична болница" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/02/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно позицията на Република България за европейското бъдеще на Македония Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 08/02/2018 в несъответствие с ПОДНС
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ; Относно поредна проява на националсоциалистическа организация (Български национален съюз) в България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/02/2018 в несъответствие с ПОДНС
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Септември Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Пазарджик Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Белово Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Лесичево Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Велинград Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Панагюрище Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Стрелча Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Брацигово Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Пещера Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Сърница Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Батак Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Ракитово Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проблеми с кадровата обезпеченост в МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно промяна в медицинските стандарти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/02/2018 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно приемането от Министерски съвет на промени в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/02/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно предстоящи ремонтни дейности на пътната инфраструктура в област Пазарджик Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/02/2018 отговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/02/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно функционирането на Националната оповестителна система при бедствия и аварии Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/02/2018 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно открита приемна на МВР в гр. Асеновград, кв. Лозница Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/02/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно обобщена информация за разходваните средства от структурите на Министерския съвет за функция "Здравеопазване" Владислав Горанов, Министър на финансите 07/02/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно обобщена информация за разходваните средства от структури на Министерството на отбраната за функция "Здравеопазване" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/02/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно обобщена информация за разходваните средства от структури на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за функция "Здравеопазване" Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 07/02/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно път ІІІ 623 Извор - Лобош - Земен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/02/2018 неотговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ; Относно рехабилитация на път ІІІ-702 "Пристое-Подайва-Къпиновци-Лъвино-Исперих от км 2+000 до км 22+125 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/02/2018 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на Община Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/02/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно ремонт на републикански път III - 403 участък с. Агатово - с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/02/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно недвижимите културни ценности от "местно значение" и "национално значение" на територията на област Габрово Боил Банов, Министър на културата 07/02/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансово състояние на МБАЛ "д-р Стойчо Христов" гр. Севлиево Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/02/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансово състояние на МБАЛ "Теодоси Витанов" гр. Трявна Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно електронните услуги, улесняващи комуникацията с клиентите, предоставяни от Националния осигурителен институт Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 07/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно предприето от Министерство на енергетиката действия във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Европейската комисия от 31 юли 2017 г., с което се въвеждат по-строги лимити за вредните емисии, отделяни от големите горивни инсталации Теменужка Петкова, министър на енергетиката 07/02/2018 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на водата за питейни нужди на територията на община Перник. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/02/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно мерки по отношение на тежкото положение на Центровете за спешна помощ в общините от област Перник Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/02/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно мерките на ЕК за наблюдението и проучването на болести, които причиняват огромни щети. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/02/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно регистрацията на земеделска и горска техника в страната за 2016 и 2017 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/02/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно организацията на извършваните трансплантации, на българските пациенти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/02/2018 оттеглен
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно пътно-транспортни произшествия на територията на гр. Пловдив Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Община Бяла/Варненско/ за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Долни Чифлик за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Белослав за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Дългопол за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Ветрино за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Вълчи дол за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Провадия за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Община Суворово за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Община Аксаково за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на Община Аврен за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансовото състояние на Община Иваново за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансовото състояние на Община Ценово за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансовото състояние на Община Борово за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансовото състояние на Община Сливо поле за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК 104040438, развиваща производствена дейност в защитена зона "Студена река" по Натура 2000, с код 0000233 в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, Община Ценово, Област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансовото състояние на Община Две могили за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансовото състояние на Община Ветово за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансовото състояние на Община Русе за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансовото състояние на Община Бяла /Русенско/ за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 02/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно договор за БФП BG161РО003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурентоспособността на "Е.МИРОЛИО" ЕАД чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки" Емил Караниколов, министър на икономиката 02/02/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ; Относно паметни плочи във фоайето на жп гара Пловдив Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 02/02/2018 оттеглен
СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ; Относно предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за неотложни и непредвидени разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 02/02/2018 отговорено
СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ; Относно рехабилитация и ремонт на пътен участък Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/02/2018 отговорено
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ; Относно състоянието на горския фонд на територията на област Габрово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/02/2018 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно мерки за подобряване на условията на работа и заплащане на социалните работници и служители на Дирекции "Социално подпомагане" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 02/02/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно закриване на отделението по УНГ в областната болница във Враца МБАЛ "Хр. Ботев" АД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 01/02/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, отнасящи се до Пернишка област Нено Димов, Министър на околната среда и водите 01/02/2018 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 01/02/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно финансова обезпеченост на Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Хризантема" в гр. Габрово Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 01/02/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно нередности в Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Хризантема", гр. Габрово Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 01/02/2018 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно решение за казуса със закритата болница за туберколозни заболявания в гр. Сливен Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 01/02/2018 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно проблеми със сливане на учебни заведения, в гр. Сливен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/02/2018 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас Нено Димов, Министър на околната среда и водите 01/02/2018 отговорено
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ; Относно предстоящи реформи с СОУ "Христо Ботев", в гр. Враца Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/02/2018 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ; Относно финансовото състояние на кораборемонтния завод "Терем - Флотски Арсенал" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 01/02/2018 неотговорено
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; Относно позиция на България по провежданата от турски въоръжени сили операция на сирийска територия в района на гр. Африн Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 01/02/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно администриране на Национален иновационен фонд (НИФ) Емил Караниколов, министър на икономиката 31/01/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно развитие на индустриални зони Емил Караниколов, министър на икономиката 31/01/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отговорност за изплатени обезщетения за незаконни уволнения в учебни заведения на територията на РУО - Шумен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 31/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно зачестилите случаи на нахапани хора от домашни кучета Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/01/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно финансовото състояние на община Трън Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно финансовото състояние на община Радомир Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно финансовото състояние на община Ковачевци Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дейността на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет и средствата, преведени от Фонда към местните комисии Томислав Дончев, заместник министър-председател 31/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно разминавания и непълноти в данните за раждаемостта в страната Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 31/01/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно ремонт на мостово съоръжение в центъра на с. Басарбово, община Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/01/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно почистване на речното корито на р. Русенски Лом в обхвата на с. Басарбово Нено Димов, Министър на околната среда и водите 31/01/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно план за оздравяване и преструктуриране на областната болница във Враца МБАЛ "Хр. Ботев" АД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/01/2018 оттеглен
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно програма и предстоящи посещения в чужбина Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 31/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно финансово състояние на община Угърчин през 2017 година Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно финансово състояние на община Троян през 2017 година Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно финансово състояние на община Луковит през 2017 година Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно финансово състояние на община Летница през 2017 година Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно финансово състояние на община Ловеч през 2017 година Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно финансово състояние на община Априлци през 2017 година Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно финансово състояние на община Тетевен през 2017 година Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно финансово състояние на община Ябланица през 2017 година Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2018 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно такси за водоползване от повърхностни водни обекти - публична общинска собственост, община Пирдоп, Софийска област Нено Димов, Министър на околната среда и водите 31/01/2018 отговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно обучение и реализация на парамедици в системата на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/01/2018 отговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно обучение и реализация на парамедици в системата на здравеопазването Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 30/01/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно относно нерегламентирани действия на началника на ВА "Г. С. Раковски" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 30/01/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно незаконно строителство в с. Ново Паничарено, община Приморско и бездействието на общинската администрация и Ваш отговор на въпрос № 754-06-598/29.09.2017 г., по време на парламентарния контрол на 03.11.2017 г Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/01/2018 отговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно провеждането в българските училища на конкурс "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола", организиран от фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/01/2018 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно промени в предложения държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. в Община Враца Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/01/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно необосновано повишаване на цената на електрическата енергия на свободния пазар Теменужка Петкова, министър на енергетиката 26/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно отпадъци (утайки) депонирани в района между Института по Хидродинамика и летище "Чайка" във Варна Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно транспортиран отпадък с код 15 02 03 от площадката на "Амилум България" ЕАД гр. Разград Северна индустриална зона, чрез транспорт на "Инвест Стил" ЕООД гр. Русе с ЕИК 117691064 до площадка за оползотворяване чрез компостиране за периода м. Януари 2015 - м. Ноември 2017 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/01/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно схема за държавна помощ "Помощ под формата на остатъка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/01/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно състоянието на МБАЛ "Света Петка" Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно устойчивост на услугите от резидентен тип, приложими към децата от поетапно закриваните домове за деца, лишени от грижа или със специални потребности Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/01/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; Относно записите на заповед, издавани от общите-бенефинициентите по договори за безвъзмездна финансова помощ Владислав Горанов, Министър на финансите 25/01/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно постъпване в Министерство на правосъдието на информация за постановявани ефективни присъди и тяхното изпълнение Цецка Цачева, Министър на правосъдието 25/01/2018 в несъответствие с ПОДНС
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцов пясък, находище "Побит камък", с. Нови хан, община Елин Пелин Теменужка Петкова, министър на енергетиката 25/01/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно обществено обсъждане на новата учебна програма по история за Х клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/01/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно плажовете по черноморското крайбрежие Николина Ангелкова, министър на туризма 25/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прекратен достъп до Информационната система за ражданията на Министерството на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/01/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно жалба от С. П. Иванова - учител по биология в ППМГ "Акад. Иван Ценов" - гр. Враца Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/01/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно смяна на ръководствата на Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане Емил Караниколов, министър на икономиката 24/01/2018 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/01/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ; Относно политиката на правителството във връзка с прилагането на мерки за защита от домашно насилие Цецка Цачева, Министър на правосъдието 24/01/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно съоръжение (мост), намиращо се на 83+200 км, част от републикански път I-6, преминаващ през територията на област Перник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/01/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно финансовото състояние на община Перник Владислав Горанов, Министър на финансите 24/01/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно постъпване в Министерство на правосъдието на информация за постановявани ефективни присъди и тяхното изпълнение Цецка Цачева, Министър на правосъдието 24/01/2018 оттеглен
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно ремонт на път І-1 от кв. Княжево до Пътен възел "Даскалово" 276+162 до км 286+847, с обща дължина 10,685 км Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/01/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно план за управление на Природен парк "Витоша" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 23/01/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно стопанска дейност, извършвана от ВА "Г. С. Раковски" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Сопот през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Куклен през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Стамболийски през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Перущица през 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Кричим през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Хисар през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Съединение през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Садово през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Родопи през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Раковски през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Първомай през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Марица през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Лъки през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Карлово през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Брезово през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Калояново през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на община Асеновград през 2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2018 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно частично изградени канализации за отпадъчни води в селата Мъглен и Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/01/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно националсоциалистически прояви в България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/01/2018 в несъответствие с ПОДНС
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно закриване на Центъра дерматовенерология в гр. Сливен Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/01/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно неизплатени задължения на "Исперих БТ"АД, гр.Исперих към тютюнопроизводители Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/01/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно изпълнение на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/01/2018 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно ремонт на Концертна зала - гр. Пловдив Боил Банов, Министър на културата 19/01/2018 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно авторски колектив на новия учебник по история и цивилизация Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно данъчни стимули за използване на нови, по-малко замърсяващи околната среда автомобили Владислав Горанов, Министър на финансите 19/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно надписите върху униформите на българските полицаи, пътни полицаи и гранични полицаи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/01/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно освещаване на бойни знамена на 06.01.2018 г. в град Шумен Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 18/01/2018 отговорено