Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА Относно Наредба №16/8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите, издадена от министъра на образованието и науката и обн. в ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/06/2017 неотговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА Относно изграждането на тунела под връх Шипка Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2017 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА Относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/06/2017 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА Относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ Относно изпълнение на т. 18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ Относно изпълнение на т. 18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ Относно информация за средства изразходвани за ремонт и поддръжка на АМ "Люлин" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2017 неотговорено
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ Относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 неотговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА Относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ Относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ Относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 неотговорено
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ Относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 неотговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ Относно информация за проведена среща в Будапеща на министрите на вътрешните работи на страните от Залцбургския форум Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 29/06/2017 в процес на обработка
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА Относно информация за проведена среща в Будапеща на министрите на вътрешните работи на страните от Залцбургския форум Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 29/06/2017 в процес на обработка
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ Относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти (почивни станции, хотели, къщи за гости и други) във вилна зона с. Чифлик, община Троян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2017 в процес на обработка
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ Относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти (почивни станции, хотели, къщи за гости и други) във вилна зона с. Чифлик, община Троян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2017 в процес на обработка
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно промяна в организационната структура на ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", създаване на нови железопътни секции Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29/06/2017 в процес на обработка
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ Относно действия на Министерство на вътрешните работи за удвояване на капацитета на Академията на МВР и обновяване на инфраструктурата на учебните и звена в страната Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 29/06/2017 в процес на обработка
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ Относно "Мизия 2000" АД - гр. Плевен, визия и намерения на Министерство на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ Относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на община Гулянци, област Плевен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ Относно мерките предвидени от Министерството на туризма за привличане на чуждестранни туристи до края на летен туристически сезон 2017 Николина Ангелкова, министър на туризма 28/06/2017 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА Относно мерки за усъвършенстване на методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата Боил Банов, Министър на културата 28/06/2017 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА Относно нормалното функциониране на Единен европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112 Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/06/2017 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно изграждане на нов логистичен център за поддръжка на конвои в района на учебния полигон "Николово" край Русе Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/06/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ Относно списъци с активи - земеделска техника, за които са определени референтни цени по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно управление на ВиК Асоциация Смолян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно бутането на ограда на национален паметник на културата с историческо значение и строежа на многоетажен паркинг Боил Банов, Министър на културата 28/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ Относно забавяне на плащанията за земеделските производители Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Относно финансирането на иновативните училища в България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/06/2017 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА Относно финансирането на иновативните училища в България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/06/2017 неотговорено
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ Относно разходване на над 14 000 000 лева държавни средства за обезвреждане на опасни отпадъци в частен имот Владислав Горанов, Министър на финансите 28/06/2017 неотговорено
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ Относно предприетите действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод "Полимери" - Девня Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ Относно отворено писмо на група общински съветници от Общински съвет - град Ямбол във връзка със запазване на Салона за обслужване на клиенти на Националната агенция за приходите - офис Ямбол Владислав Горанов, Министър на финансите 28/06/2017 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ Относно укрепване на свлачища на територията на област Перник, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2017 неотговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ Относно невъзможност на територията на България да се слуша българско радио Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 28/06/2017 оттеглен
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ Относно неизпълнение на Закона за рибарството и аквакултурите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 оттеглен
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА Относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/06/2017 неотговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ Относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/06/2017 неотговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА Относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/06/2017 неотговорено
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА Относно финансиране на центровете за върхови постижения и центрове за компетентност по ос 1 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/06/2017 неотговорено
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА Относно финансиране на центровете за върхови постижения и центрове за компетентност по ос 1 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/06/2017 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ Относно проектно предложение на община Брегово по ОП "РЧР", Активно включване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/06/2017 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2017 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ Относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ Относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ Относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно концепцията на новия закон за борба с корупцията по висшите етажи на властта Цецка Цачева, Министър на правосъдието 27/06/2017 оттеглен
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ Относно системата за пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 г Николай Петров, Министър на здравеопазването 27/06/2017 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ Относно договор за добросъседство между Република България и Република Македония, който се подготвя за подписване на 2 август 2017 г Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/06/2017 неотговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА Относно уловът на бяла мида в Черно море Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/06/2017 неотговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ Относно предприетите от МВР мерки за намаляване на пътнотранспортните произшествия Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 23/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно проекта "Каскада Въча" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/06/2017 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА Относно проекта "Каскада Въча" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/06/2017 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ Относно проекта "Каскада Въча" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/06/2017 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ Относно състоянието на третокласния главен път ІІ-53 Поликраище - Първомайци - Горна Оряховица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/06/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно етапното изпълнение на геотермалната отоплителна система на град Златоград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 23/06/2017 неотговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ Относно политиката на Министерството на културата, досежно бюджетна процедура 2018 г. и "Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнително субсидирани бройки за народните читалища" Боил Банов, Министър на културата 23/06/2017 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ Относно критерии за определяна на субсидии и компенсации в градския транспорт Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23/06/2017 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ Относно средства от централния бюджет за субсидии, предоставени на община Добрич, за вътрешноградски пътнически превози и за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на определени категории пътници Владислав Горанов, Министър на финансите 23/06/2017 отговорено
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ Относно доставка и разпределение на нова техника за пожаробезопасност в РС "ПБЗН", гр. Луковит Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 22/06/2017 неотговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ Относно назначението на Илиан Тодоров за областен управител на Софийска област Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 22/06/2017 в несъответствие с ПОДНС
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ Относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/06/2017 неотговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ Относно неконвенционално оръжие Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 22/06/2017 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ Относно бедствено състояние на републикански път II - 11, свързващ община Гулянци с община Никопол Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ Относно състояние на републикански път III - 305, свързващ Плевен и Тетевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА Относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/06/2017 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ Относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/06/2017 неотговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА Относно финансови резултати на Български спортен тотализатор Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/06/2017 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ Относно финансови резултати на Български спортен тотализатор Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/06/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно задръствания около ГКПП Дунав мост Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/06/2017 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ Относно задръствания около ГКПП Дунав мост Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ Относно проект на община Калояново по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020", Мярка 07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ Относно предприети мерки за запазване на паметник на културно историческото наследство - храм "Св. Георги" с. Черноземен, общ. Калояново Боил Банов, Министър на културата 21/06/2017 неотговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ Относно неконвенционално оръжие Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 21/06/2017 в несъответствие с ПОДНС
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ Относно осъществяване на проект на НСИ "Реализиране на ЦАИС "Единна входна точка" Томислав Дончев, заместник министър-председател 21/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ Относно осъществяване на проект на НСИ "Реализиране на ЦАИС "Единна входна точка" Томислав Дончев, заместник министър-председател 21/06/2017 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН Относно изграждане на българската част от пътя Струмяни - Берово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ Относно изграждане на българската част от пътя Струмяни - Берово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН Относно откриване на нов ГКПП Струмяни - Берово (Клепало) Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 21/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ Относно откриване на нов ГКПП Струмяни - Берово (Клепало) Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 21/06/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА Относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с.Чифлик и с.Шипково, Община Троян, област Ловеч Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/06/2017 неотговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ Относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с.Чифлик и с.Шипково, Община Троян, област Ловеч Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/06/2017 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА Относно информация за нередности в ЦНСТДМ гр.Карлово Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/06/2017 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА Относно Център за настаняване от семеен тип за деца в гр.Карлово Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/06/2017 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ Относно удостоверение за въвеждане в експлоатация на ЛОТ 0 на АМ Струма - от ПВ Даскалаво до Долна Диканя Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ Относно функционирането на системите за разделно събиране на масово разпространените отпадъци Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/06/2017 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ Относно готовността на В и К сектора за кандидатстване по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно приключили процедури за смяна на предназначението на земеделски земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/06/2017 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ Относно приключили процедури за смяна на предназначението на земеделски земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/06/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно конкретни искания на България за промяна на Дъблинския регламент Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 21/06/2017 неотговорено
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН Относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Цървеняно - Граница ОПУ - Перник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно организация на дейностите с деца със специални образователни потребности Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/06/2017 отговорено
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН Относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Горна Козница - Мала Фуча - Бабино - Бобов дол Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Относно организация на дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата Николай Петров, Министър на здравеопазването 21/06/2017 неотговорено
ИВАН КИРОВ ГЕНОВ Относно организация на дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата Николай Петров, Министър на здравеопазването 21/06/2017 неотговорено
ИВАН КИРОВ ГЕНОВ Относно аварийно състояние на пътни участъци от републиканската пътна мрежа в община Роман Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Относно аварийно състояние на пътни участъци от републиканската пътна мрежа в община Роман Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно конкретни искания на България за промяна на Дъблинския регламент Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 20/06/2017 оттеглен
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно нападенията над медицински екипи и мерки за справяне с тях Николай Петров, Министър на здравеопазването 20/06/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно проблеми с адресната регистрация при прием на първокласници Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/06/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА Относно Център за настаняване от семеен тип за деца в гр.Карлово Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 20/06/2017 оттеглен
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА Относно проект "Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България" Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 20/06/2017 неотговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ Относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/06/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/06/2017 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ Относно наличния финансов ресурс в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 16/06/2017 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ Относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-5509 Свиленград-Райкова могила-Щит-Пашово-Сладун-Варник-Маточина, област Хасково Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/06/2017 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА Относно цялостен ремонт на път Дряново-Царева ливада - Трявна, част от републикански път ІІІ - 609 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно правото на лицата да прехвърлят пенсионното си осигуряване от частните пенсионни фондове във фондовете на държавното обществено осигуряване, практика по прилагане на чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 16/06/2017 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ Относно републикански път III-208 "Провадия - Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км.82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/06/2017 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно подготовката на НДК като основно място за събития по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 15/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Относно ремонт на републикански път II-11, участък "Обходен път на Козлодуй" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/06/2017 неотговорено
ИВАН КИРОВ ГЕНОВ Относно ремонт на републикански път II-11, участък "Обходен път на Козлодуй" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Относно мерки за насърчаване на заетостта в област Враца до края на 2017 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/06/2017 отговорено
ИВАН КИРОВ ГЕНОВ Относно мерки за насърчаване на заетостта в област Враца до края на 2017 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/06/2017 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ Относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ Относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ Относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ Относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ Относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ Относно инвестиционен проект на Сухопътни войски Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ Относно инвестиционен проект на Сухопътни войски Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ Относно инвестиционен проект на Сухопътни войски Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ Относно инвестиционен проект на Сухопътни войски Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ Относно инвестиционен проект на Сухопътни войски Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 оттеглен
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА Относно информация за училищната мрежа в Р България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/06/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20 км. отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение при км 0+189 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2017 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА Относно критериите за оценка на проектните предложения по линия на Програмата за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2017 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ Относно създаването на обща европейска армия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 14/06/2017 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА Относно намаляване на хранителните отпадъци Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2017 неотговорено
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ Относно горивата на автомобилите на Министерство на вътрешните работи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/06/2017 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА Относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/06/2017 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА Относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/06/2017 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА Относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/06/2017 отговорено
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА Относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес Емил Караниколов, министър на икономиката 14/06/2017 неотговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА Относно събираемостта на глобите, наложени за нарушения на Закона за движение по пътищата Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ Относно провежданата кадрова политика и осигуряването й със средства от бюджета на Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ Относно мерките за борба, които предприема МВР за справяне с нарасналата битова престъпност в район "Нови Искър", Столична община Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/06/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ Относно работата на Дирекция за национален строителен контрол Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ Относно водоснабдяването на община Севлиево Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2017 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА Относно водоснабдяването на община Севлиево Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2017 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ Относно предложение на областен управител на Софийска област Илиан Тодоров за преименуването на връх Мусала Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 14/06/2017 в несъответствие с ПОДНС
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ Относно правото на свободен достъп на граждани до парковата територия на резиденция "Лозенец" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/06/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно предстоящо одобрение на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 14/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ Относно предстоящо одобрение на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 14/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ Относно актуалното финансово състояние на общините на Република България Владислав Горанов, Министър на финансите 14/06/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно актуалното финансово състояние на общините на Република България Владислав Горанов, Министър на финансите 14/06/2017 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ Относно изграждането на обходния път на гр. Козлодуй Теменужка Петкова, министър на енергетиката 14/06/2017 неотговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ Относно качеството на питейната вода в с. Чирен, общ. Враца Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно оценка на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/06/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно мерки за развиване на туризма в София Николина Ангелкова, министър на туризма 13/06/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно мерки за осигуряване на охраната и безопасността на туристите по Черноморието Николина Ангелкова, министър на туризма 13/06/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно уволнени учители и директори на територията на област Шумен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/06/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно финансово състояние на "ВИК-Шумен" АД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно конкретни действия на България за структурирането и започване на работа на Европейската прокуратура Цецка Цачева, Министър на правосъдието 13/06/2017 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно разходване на предвидени финансови средства за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 13/06/2017 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно подготовката на НДК за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 13/06/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно реализиран внос на месо в България през 2016 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 12/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно прилагане на разпоредбите за административнонаказателната отговорност на работодателите по Закона за интеграция на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/06/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно разходване на Фонд "Инвестиции в горите" от държавни горски предприятия предприятия през 2016 г., планове за 2017 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/06/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно структурни и финансови проблеми в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/06/2017 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно финансовото състояние на НДК Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 12/06/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно завършване и въвеждане в експлоатация на сграда на РЗИ - Русе Николай Петров, Министър на здравеопазването 09/06/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Относно предоставяне на писмена информация относно Писмо на Министерството на финансите Владислав Горанов, Министър на финансите 09/06/2017 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА Относно готовността на пречиствателните станции по Черноморието за летния туристически сезон Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/06/2017 неотговорено
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/06/2017 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/06/2017 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/06/2017 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ Относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/06/2017 отговорено
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/06/2017 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/06/2017 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/06/2017 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ Относно изплатени компенсации на служители Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/06/2017 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно предприетите от правителството действия за осигуряване на квалифицирана работна ръка за българската икономика и в частност за туристическия бранш Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 08/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно отсъствието на специализиран медицински транспорт Николай Петров, Министър на здравеопазването 08/06/2017 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ Относно отсъствието на специализиран медицински транспорт Николай Петров, Министър на здравеопазването 08/06/2017 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно премахване на незаконно поставените преместваеми обекти в големите курорти и взаимодействието на институциите за обезпечаване на туристическия сезон Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 08/06/2017 неотговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА Относно събираемостта на глобите, наложени за нарушения на Закона за движение по пътищата Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/06/2017 в несъответствие с ПОДНС
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно състоянието на пътя Тутракан - Кубрат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно състояние на бермите, дигите и укрепващите съоръжения по поречието на р.Дунав, в частта област Силистра Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/06/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропусквателни пункта Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропусквателни пункта Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2017 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ Относно статут на служител в Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/06/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно темпове на усвояване на средства по еврофондовете за периода 2014-2020 Томислав Дончев, заместник министър-председател 07/06/2017 отговорено
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ Относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/06/2017 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ Относно откритата по предложение на МЗХГ процедура за изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко" и контролът, който МЗХГ следва да упражнява върху млекопроизводителите за неговото спазване Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/06/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ Относно планиране и провеждане на обучение и подготовка на резервисти от Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 06/06/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ Относно констатации в Доклада на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/06/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА Относно воденето на хибридна война у нас от терористични групировки Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 06/06/2017 отговорено