Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/01/2017 (извънредно заседание, 12:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 9.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 8.7.2016 г.) - продължение.
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.12.2016 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2016 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2016 г. Приет на първо гласуване на 16.12.2016 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 16.12.2016 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2016 г. Приет на първо гласуване на 20.12.2016 г.).
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Вили Лилков и група народни представители, 8.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 19.10.2016 г.).
Форма за търсене
Ключова дума