Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 24/07/2018


Комисия по бюджет и финанси
24/07/2018, 15:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60/ 29.06.2018 г., внесен от Менда Стоянова и гр.н.п. – второ гласуване.
2. Разни.
сряда, 25/07/2018


Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.
Комисия по правни въпроси
25/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г. и Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г., № 711-00-10, внесен от Висшия съдебен съвет на 09.08.2017 г.

2. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г. и Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г., № 811-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 05.06.2018 г.

3. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г., № 711-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2017 г.

4. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г., № 830-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 30.05.2018 г.

5. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилищата през 2016 г., № 711-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 21.06.2017 г.

6. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г., № 811-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 22.06.2018 г.

7. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г., № 711-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2017 г.

8. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г., № 830-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 30.05.2018 г.
четвъртък, 26/07/2018


Комисия по културата и медиите
26/07/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Дискусия във връзка с приетите на първо гласуване промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, свързани с прозрачността на собствеността на медиите и нейното значение за гарантиране на свободата на словото и превенцията на фалшивите новини