Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 19/09/2017


Комисия по отбрана
19/09/2017, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Обсъждане на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 754-01-30, внесен от Константин Попов и група народни представители на 22 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 06 юли 2017 г.

2. Представяне на приоритетите на Министерството на отбраната в областта на сигурността и отбраната по Общата външна политика и политика за сигурност и отбрана (CFSP&CSDP) на ЕС във връзка с председателството от България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

4. Разни
Комисия по бюджет и финанси
19/09/2017, 12:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE), № 702-02-9/ 17.08.2017 г.
сряда, 20/09/2017


1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, №754-01-55, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 13.09.2017 г.
Комисия по здравеопазването
20/09/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
ще проведе съвместно заседание с Комисията по околната среда и водите на 20.09.2017 г. /сряда/ от 14:30 ч. в сградата на пл. "Народно събрание" № 2, зала Изток при следния

Дневен ред:

1. Обсъждане на тема „Състояние на атмосферния въздух в страната – мерки и тенденции“, с участието на представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването.
Комисия по околната среда и водите
20/09/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
ще проведе съвместното заседание с Комисията по здравеопазването на 20 септември 2017 г. (сряда), от 14.30 часа, в зала „Изток“ в сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание” със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане на тема „Състояние на атмосферния въздух в страната – мерки и тенденции“, с участието на представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
20/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Разглеждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
2. Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754 – 01 – 50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702 – 01 – 13, внесен от Министерски съвет на 22 август 2017 г. – първо гласуване.

3. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
20/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД

1. Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесено от Министерски съвет на 22/08/2017 г.

2. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.

3. Разни.
Комисия по правни въпроси
20/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект № 753-03-17 от 19.07.2017 г. на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г.
ДНЕВЕН РЕД

за заседание № 6
20 септември 2017 г. (сряда)
14:30 ч., зала 242


1. ДОКЛАД на Времената комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи
2. Разни.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
20/09/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 20 септември 2017 г. (сряда) от 15.00 ч., зала 142, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Представяне на приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС -2018 г. на тема „Младеж и спорт“.
2. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. “, № 702-00-34, внесен на 29.08.2017 г. от Министерския съвет.
3. Продължение на обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 05.07.2017 г.
4.Разни.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 25.08.2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от Ивелина Веселинова Василева, Менда Кирилова Стоянова и Диана Иванова Йорданова на 08.09.2017 г.

4. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ И КОНКРЕТНИТЕ СЛУЧАИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията ще проведе редовно заседание на 20.09.2017 – сряда от 16.00 часа в зала № 132 в сградата на пл.“Княз Александър I“ , при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Изслушване кмета на гр.Велинград – г-н Костадин Коев.
2. Обсъждане на конктретни предложения на членовете на Временната комисия за Окончателния доклад.
3. Разни

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
четвъртък, 21/09/2017


1.Приемане на програма и график за работа на Комисията през настоящата сесия.

2.Разни
Комисия по външна политика
21/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
2.Разни.
Комисия по бюджет и финанси
21/09/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1.Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по бюджет и финанси към министъра на финансите, съгласно чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Представяне от МФ на проект на Програма на Република България за Председателство на Съвета на Европейския съюз ( 1 януари - 30 юни 2018 г.)

3. Разни