Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
19/07/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия CCI 2014TC16I5CB007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, № 702-02-6, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г.

3. Информация за напредъка по техническата подготовка на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., представена от отдел „Българско председателство на Съвета на Европейския съюз“ към дирекция „Международни връзки, протокол и Българско председателство на Съвета на Европейския съюз“ в Народното събрание.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума