Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
19/07/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия CCI 2014TC16I5CB007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, № 702-02-6, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г.

3. Информация за напредъка по техническата подготовка на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., представена от отдел „Българско председателство на Съвета на Европейския съюз“ към дирекция „Международни връзки, протокол и Българско председателство на Съвета на Европейския съюз“ в Народното събрание.

4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
  1. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
  2. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
  3. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  4. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  5. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
  6. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
  7. ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
  8. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
  9. АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
  10. ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
Форма за търсене
Ключова дума