Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/07/2017, 15:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Съвместно заседание на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по образованието и науката

Точка единствена. Изслушване на ръководството на Министерството на образованието и науката във връзка с текущото състояние на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
    Форма за търсене
    Ключова дума