Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
20/07/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Обсъждане на законодателни инициативи в областта на антикорупционното законодателство съвместно с представители от Министерство на правосъдието.
2.Разглеждане и информация за сигнали и жалби, постъпили в КБККИПЕ.
3.Разни

По т.2 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации!

Присъствали на заседанието народни представители:
  1. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
  2. АНТОН ДИНЕВ ТОДОРОВ
  3. СПАС ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВСКИ
  4. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
  5. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
  6. ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
  7. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
  8. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
  9. СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
  10. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
Форма за търсене
Ключова дума