Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
20/07/2017, 15:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Съвместно заседание на Комисията по образованието и науката и Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове

Точка единствена. Изслушване на ръководството на Министерството на образованието и науката във връзка с текущото състояние на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума