Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/11/2017, 17:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала
Изнесено заседание на Комисията по отбрана във военно формирование 34 750 - Карлово

1. Изслушване на представител на Министерството на отбраната относно основните резултати от изпълнението на бюджета на МО за 2017 г., как ще бъдат преразпределени неизразходваните средства до края на годината и какво ще се постигне с Бюджет 2018.

2. Представяне на проекта за Програма на Интерпарламентарна конференция по Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, която предстои да се проведе в София на 16-17 февруари 2018 г.

3.Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
 2. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
 3. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
 4. БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
 5. ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
 6. ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
 7. ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
 8. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
 9. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
 10. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
 11. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
 12. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
 13. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
 14. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
 15. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 16. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
 17. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
 18. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
 19. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
 20. СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
 21. КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
Форма за търсене
Ключова дума