Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/07/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 702-01-7, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавните помощи № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 27 юни 2017 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 3. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 4. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 5. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 7. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 9. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
 10. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 11. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 12. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 13. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 14. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 15. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 16. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 17. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 18. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 19. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 20. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
Форма за търсене
Ключова дума