Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Станислав Стоянов Иванов и Ивелина Веселинова Василева нa 11.07.2017 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.07.2017 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнов, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николова Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков нa 06.07.2017 г.

4. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект, № 753-03-14/05.07.2017 г., на приетите на 30.06.2017 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс:
- законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г. и
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13.06.2017 г.

5. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс:
- законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс№ 754-01-4, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г.,
- законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12.05.2017 г.,
- законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г. и - законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
 2. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 3. ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
 4. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
 5. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
 6. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 7. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 8. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ
 9. ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
 10. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
 11. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
 12. ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
 13. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
 14. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 15. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
 16. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
 17. АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
 18. ХАМИД БАРИ ХАМИД
 19. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
 20. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
 21. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
 22. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
Форма за търсене
Ключова дума