Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Станислав Стоянов Иванов и Ивелина Веселинова Василева нa 11.07.2017 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.07.2017 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнов, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николова Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков нa 06.07.2017 г.

4. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект, № 753-03-14/05.07.2017 г., на приетите на 30.06.2017 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс:
- законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г. и
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13.06.2017 г.

5. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс:
- законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс№ 754-01-4, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г.,
- законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12.05.2017 г.,
- законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г. и - законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г.
    Форма за търсене
    Ключова дума