Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702—01-29/16.10.2017 – второ гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702—01-53/ 04.12.2017 – второ гласуване.

3. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г., № 854-02-11/ 01.02.2018 г., внесен от Корнелия Нинова и гр.н.п.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
 2. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
 3. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 4. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 5. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
 6. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
 7. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 8. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 9. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
 10. ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
 11. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 12. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
 13. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
 14. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 15. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 16. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 17. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 18. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
 19. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
 20. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 21. ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
 22. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
Форма за търсене
Ключова дума