Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 702-01-41/ 30.10.2017 г., внесен от Министерския съвет – второ гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78/ 13.11.2017 г., внесен от н.п. Менда Стоянова.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
 2. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
 3. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 4. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 5. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
 6. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
 7. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 8. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 9. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
 10. ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
 11. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 12. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
 13. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
 14. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 15. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 16. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 17. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 18. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
 19. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
 20. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
 21. ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
 22. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
Форма за търсене
Ключова дума