Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Администрация на Народното събрание
Администрация на Народното събрание
 • Председател на Народното събрание
  • Заместник-председатели на Народното събрание
   • Служители към зам. председателите
  • Кабинет на председателя
  • Сектор "Финансов контрол"
  • Отдел "Вътрешен одит"
  • Отдел "Сигурност на информацията"
  • Служители към парламентарни групи
  • Служители към парламентарните комисии
 • Главен секретар
  • Специализирана администрация
   • Дирекция "Пленарни заседания и финални текстове"
    • Отдел "Пленарни заседания"
    • Отдел "Парламентарен контрол"
    • Отдел "Финални текстове"
   • Дирекция "Законодателна дейност и право на Европейския съюз"
   • Дирекция "Международни връзки и протокол"
    • Отдел "Протокол"
    • Отдел "Връзки с международни организации"
   • Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността"
   • Дирекция "Координация, взаимодействие, анализ и информация"
  • Обща администрация
   • Дирекция "Парламентарен бюджет и финанси"
    • Отдел "Бюджет"
    • Отдел "Заплати"
    • Отдел "Плащания"
    • Отдел "Материална база"
   • Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
    • Отдел "Правен и човешки ресурси"
    • Отдел "Обща канцелария"
   • Дирекция "Информационни и комуникационни системи"
   • Дирекция "Управление на собствеността"
   • Дирекция "Автомобилно обслужване и гаражи"
   • Отдел "Парламентарна библиотека"
   • Отдел "Стенографско обслужване и текстообработка"
   • Сектор "Квестори"
  • Второстепенни разпоредители с бюджетни средства
   • Държавен вестник
   • Национален център за парламентарни изследвания
   • Хранителен комплекс
   • Издателска дейност
   • Икономически и социален съвет
   • Лечебно-възстановителна база на НС - Велинград
   • Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа