Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за Европейската заповед за разследване 07/02/2018 16/2018
Закон за пазарите на финансови инструменти 01/02/2018 15/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили 31/01/2018 14/2018
Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева 24/01/2018 12/2018
Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г. 24/01/2018 12/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите 24/01/2018 12/2018
Закон за изменение на Закона за измерванията 24/01/2018 12/2018
Закон за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония 18/01/2018 9/2018
Закон за частната охранителна дейност 18/01/2018 10/2018
Закон за изменение на Закона за собствеността 12/01/2018 7/2018