Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Питане Адресат Дата на постъпване Статус
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно насърчаване на активния живот на възрастните хора Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/02/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно изграждането на Интегриран център за професионално и военно обучение Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2018 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно организация дейността на МВР по териториално обслужване на населението Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/02/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките на Министерството на труда и социалната политика по прилагане на Препоръка на Съвета на Европейския съюз (2016/С 67/01) относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 09/02/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно изпълнение на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 09/02/2018 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/02/2018 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно насърчаване на активния живот на възрастните хора Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 07/02/2018 оттеглен
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно политиката в областта на ядрената енергетика Теменужка Петкова, министър на енергетиката 31/01/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно политиката на Министерството на правосъдието относно управлението на затворите и настаняването на осъдените с ефективни присъди Цецка Цачева, Министър на правосъдието 31/01/2018 неотговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ; Относно политиката на правителството във връзка с прилагането на мерки за защита от домашно насилие Цецка Цачева, Министър на правосъдието 19/01/2018 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно осигуряване на родилната помощ в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/01/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политика по отношение раждаемостта в страната Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/01/2018 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно бъдещото развитие на Академията на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/12/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/11/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно политика за преодоляване липсата на животоспасяващи медикаменти, реимбунсирани от НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/11/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж 2014 - 2020" Томислав Дончев, заместник министър-председател 23/11/2017 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно държавния дълг Владислав Горанов, Министър на финансите 22/11/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно политика за изграждане на електронно управление Томислав Дончев, заместник министър-председател 22/11/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно тежкото финансово състояние на "Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/11/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно инвестиционни проекти в сферата на икономиката и на енергетиката Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 08/11/2017 в несъответствие с ПОДНС
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно осигуряване на капацитет за управление на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и възможна загуба на средства Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/11/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политика за решаване на демографските проблеми на страната Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 26/10/2017 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно подкрепа на парламентарна инициатива Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 25/10/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пожарната безопасност и защита на населението Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 18/10/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/10/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно политика на министерство на правосъдието за преодоляване на създаден правен вакуум Цецка Цачева, Министър на правосъдието 11/10/2017 оттеглен
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно политика за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни земеделски стопанства по подмярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/10/2017 отговорено
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно средствата, постъпващи в Национален фонд "Култура" съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата Боил Банов, Министър на културата 29/09/2017 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно политиката на Министерството на външните работи за отношенията с Руската федерация Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/09/2017 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно спазване на разпоредбите, имащи отношение към риболовния капацитет и възможностите за риболов, и коректно прилагане на процедурите от страна на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно сигурността на българската граница Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/09/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с престъпността Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/09/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политиката на правителството за вътрешната сигурност Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 19/07/2017 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологиите и съобщенията относно сигурността на Летище София по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/07/2017 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно липсата на анализи, визия и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2017 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно северозападен район на България, политика на правителството за спасяване на района Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 13/07/2017 в несъответствие с ПОДНС
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/07/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно утвърждаване на Национална здравна карта Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/07/2017 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ; Относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/07/2017 отговорено
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ; Относно проблемен участък от водопроводна мрежа в гр. Тутракан, област Силистра Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2017 оттеглен
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно третирането на посевите и овощните насаждения със забранени и опасни препарати за пчелите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 30/06/2017 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ; Относно риск за енергийната независимост на страната Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/06/2017 оттеглен
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ Николай Петров, Министър на здравеопазването 28/06/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 отговорено
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ; ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ; Относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/06/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно актуални проблеми на МВР и политика за оптимизиране на министерството Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно възстановяване на наборната военна служба Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 06/06/2017 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 05/06/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно създаване на функционален модел и политика за изпълнение на основните задачи на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно кадровата политика на правителството Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно изпълнение на финансовите параметри на решението на Министерския съвет от 01.04.2015 г. за "Многогодишна програма (2015 - 2019) за подкрепа на избрания за "Европейска столица на културата "български град" и Вашата стратегия във връзка с това Боил Банов, Министър на културата 25/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/05/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно готовността на Министерството на вътрешните работи за обезпечаване на летния туристически сезон Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/05/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 17/05/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 17/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно кадровата политика на правителството Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 17/05/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България Николай Петров, Министър на здравеопазването 17/05/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно кадрово назначение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/05/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната Николай Петров, Министър на здравеопазването 10/05/2017 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отпаднало
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно мерките по изпълнение на препоръките, посочени в последния Доклад на Комисията относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Мария Павлова, служебен министър на правосъдието 26/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА; Относно политиката за безопасността на пътната инфраструктура в Република България и напредък по ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР) Николай Денков, служебен министър на образованието и науката 20/04/2017 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно степента на готовност на Република България за поемане на Председателството на Съвета на Европейския съюз Деница Златева, служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 19/04/2017 оттеглен
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно политиките на правителството за увеличаване на доходите на гражданите от нискодоходните социални групи Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването 19/04/2017 отпаднало
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно действията на МОН по изпълнение на ЗПУО по отношение на подкрепата на деца и ученици със специални нужди Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 16/12/2016 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ; Относно план за действие в ситуация на мащабна миграционна вълна Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 02/12/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ; КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА; ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ; МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно състояние на третокласната пътна мрежа в Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/10/2016 отпаднало
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ; ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ; ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ; ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ; Относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството Вежди Рашидов, Министър на културата 06/10/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за преодоляване на кадровия проблем в образователната система Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 30/09/2016 отговорено
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ; ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно политиката на правителството за осигуряване на инвестиции в инфраструктурата на Северна България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 21/09/2016 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за защита на правата на българските граждани в Обединеното кралство след Брекзит Даниел Митов, Министър на външните работи 21/09/2016 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 14/09/2016 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно водената от българското правителство и от МВР политика, свързана с опазване на живота и здравето на гражданите, пътуващи по пътищата на България, както и мерките за увеличаване на безопасността по пътищата Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 13/09/2016 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение създаване на заетост на хората в предпенсионна възраст Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 08/09/2016 отговорено
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ; Относно процедура по предоставяне на разрешение за проучване на страителни материали в площ "Мерада", разположена на територията на село Дебник и село Габерово, община Поморие, област Бургас Теменужка Петкова, министър на енергетиката 31/08/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно обща политика на правителството на Република България за подобряване състоянието на националната сигурност през първото полугодие Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 15/08/2016 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ; Относно предложения за нови назначения на посланици Даниел Митов, Министър на външните работи 22/07/2016 оттеглен
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно политиката на правителството за целенасочена подкрепа на развитието на Северозападна България Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 20/07/2016 в несъответствие с ПОДНС
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Владислав Горанов, Министър на финансите 19/07/2016 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно политиката на Министерството на културата за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства Вежди Рашидов, Министър на културата 15/07/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции в Република България след Брекзит Божидар Лукарски, министър на икономиката 14/07/2016 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ; Относно правителствената политика по отношение на миграционния натиск през 2016 г Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 13/07/2016 в несъответствие с ПОДНС
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ; ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно проблеми при приложение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Петър Москов, Министър на здравеопазването 13/07/2016 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Владислав Горанов, Министър на финансите 13/07/2016 оттеглен
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно отношенията с Република Куба Даниел Митов, Министър на външните работи 12/07/2016 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Даниел Митов, Министър на външните работи 06/07/2016 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ; Относно политиката на правителството за увеличаване броя на животните в България, осигуряването на достатъчно продукти от животински произход за задоволяване потребностите на вътрешния пазар и износа Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 06/07/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика по засилване на борбата срещу злоупотребата със средства и фондове на Европейския съюз Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 06/07/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно напредъка по осъществяването на газовите връзки на Република България с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/07/2016 отговорено
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ; АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ; БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ; Относно общата политика на правителството, във връзка с дейността на паравоенни организации и мерките за опазване на обществения ред Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ; Относно държавната поллитика за управление на подземните богатства с цел устойчиво развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори Божидар Лукарски, министър на икономиката 29/06/2016 оттеглен
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ; Относно политиката на правителството за утвърждаване института на концесията като висша форма на закрила на обектите - изключителна държавна собственост, обектите, върху които държавата осъществява суверенни права, както и обектите, върху които е установен държавен монопол (чл.18, ал. 1- 4 от Конституцията на Република България) Божидар Лукарски, министър на икономиката 28/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно обща политика по охрана на българската граница Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 27/06/2016 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно политиката за привличане на преки чужди инвестиции Божидар Лукарски, министър на икономиката 22/06/2016 отговорено
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ; Относно процеса на приватизация и следприватизационен контрол Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 22/06/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за справяне с най-честите нарушения на трудови и синдикални права Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 21/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ; Относно кадровата политика на Министерство на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 17/06/2016 отговорено
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ; Относно предложения за нови назначения на посланици Даниел Митов, Министър на външните работи 17/06/2016 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ; Относно политиката на правителството за изпълнението на Споразумение за създаване на специализирано междуведомствено звено за разследване на корупцията и неговото функциониране Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 10/06/2016 отговорено
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ; Относно политиката на Министерството на отбраната за повишаване на мотивацията и интереса за служба в Българската армия Николай Ненчев, Министър на отбраната 08/06/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 06/06/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ; ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ; МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на Дунавските общини Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/06/2016 отговорено
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ; Относно политиката на правителството за изпълнение на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка относно цялостен Независим анализ на дейността на българската прокуратура и продължаване на съдебната реформа Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 01/06/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно състоянието на Албутинския манастир и намеренията на Министерството на културата за неговото опазване и развитие Вежди Рашидов, Министър на културата 30/05/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ; ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ; МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитието на Дунавските общини Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/05/2016 в несъответствие с ПОДНС
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ; ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно финансовото и икономическо състояние на Българския енергиен холдинг Теменужка Петкова, министър на енергетиката 26/05/2016 отговорено
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ; ХАМИД БАРИ ХАМИД; АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ; Относно цялостната кадрова политика на правителството в сектор "Сигурност" Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 25/05/2016 отговорено
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ; Относно мерки в областта на социалната политика, свързани с тежките демографски процеси Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 25/05/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно конкретни действия, които Столична община е предприела за развитието на минералните извори на територията на общината и конкретните резултати от тях Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 17/05/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика за подпомагане на малките и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост Божидар Лукарски, министър на икономиката 10/05/2016 отговорено
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА; Относно преобладаващата недостъпност на градската, жизнена и инфраструктурна среда в урбанизираните територии в България за хора с увреждания и бездействието на контролните органи да осъществят функциите си за предотвратяване на недостъпността и преодоляване на съществуващите архитектурни бариери Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/04/2016 отговорено
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия Владислав Горанов, Министър на финансите 22/04/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно "Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа" от 1995 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 21/04/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно провежданата от Министерството на икономиката политика в областта на външноикономическите и търговските отношения Божидар Лукарски, министър на икономиката 20/04/2016 отговорено
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ; Относно цялостната външна и вътрешна политика на правителството по отношение на актуални въпроси, които касаят базови ценности, определящи създаването и съществуването на Европейския съюз Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 14/04/2016 отговорено
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ; Относно политиката на Република България по отношение на т. нар. "офшорни" дружества Владислав Горанов, Министър на финансите 08/04/2016 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно принуждаване на представители на научната и академичната общност в Република България да напуснат жилищата си в блок 58, на кв. "Студентски град", София Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 07/04/2016 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ; Относно визия за осигуряване на киберсигурността в Република България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 06/04/2016 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно конкретни действия срещу порочната практика с нерегламентираното получаване на шофьорски книжки Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 01/04/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика по поддържане и опазване на морските плажове в Република България Николина Ангелкова, министър на туризма 30/03/2016 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА; Относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитие на професионалното образование Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 25/03/2016 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно движението по кадастралната карта на студентски град Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 25/03/2016 отговорено
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ; ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно политиката на Правителството и действията, свързани с отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка, осъществяван от страна на Европейската комисия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 18/03/2016 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА; Относно закриване на ракетни площадки за противоградова защита на земеделската продукция в селата Буковец, община Бяла Слатина, Добролево, община Борован и Ботево, община Хайредин, всички от структурата на Регионална дирекция "Борба с градушките", област Враца Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/03/2016 отговорено
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ; Относно кадрови и антикорупционната политика в Министерството на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 10/03/2016 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 09/03/2016 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 09/03/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно разлика в инфраструктурното развитие на регионите Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 02/03/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно бездействие на Министерството на здравеопазването за решаването на проблем на собственици на имоти в района на Медицинския университет - София Петър Москов, Министър на здравеопазването 01/03/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно държавна политика на икономии Владислав Горанов, Министър на финансите 29/02/2016 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно финансовата политика на правителството Владислав Горанов, Министър на финансите 26/02/2016 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно политика на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници Николай Ненчев, Министър на отбраната 24/02/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно финансирането на обекти от пътната инфраструктура по региони Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/02/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно иновативна технология за обработване на битови отпадъци в общ. Бургас и ефекта от нейното приложение Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 23/02/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно пътната инфраструктура на Северна България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/02/2016 в несъответствие с ПОДНС
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно движението по кадастралната карта на Студентски град и на какъв етап е? Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/02/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно регулация на натовареността на магистратите и на структурите на съдебната власт в Република България Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 15/02/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ; Относно стратегия и политики на Министерството на околната среда и водите за намаляване на вредните емисии от сектор Земя и земеползване и разработването на междусекторни нисковъглеродни практики Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 11/02/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно масовите случаи на нападения по подвижен железопътен състав Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 11/02/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно изпълнение на Решение № 42/26.02.2015г. на Министерския съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., в частта на глава 8 Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 10/02/2016 отговорено
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ; ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ; Относно политика по отношение на икономическия растеж на страната през 2016 г Божидар Лукарски, министър на икономиката 09/02/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно приватизационна политика Божидар Лукарски, министър на икономиката 04/02/2016 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие Даниел Митов, Министър на външните работи 04/02/2016 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 02/02/2016 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие Даниел Митов, Министър на външните работи 02/02/2016 в несъответствие с ПОДНС
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно план за публикуване в Държавен вестник на заповедите на защитените зони по Директивата за местообитанията и осигуряване на адекватни обществени обсъждания Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 28/01/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ; Относно завършване на процеса на цифровизация на защитените територии в България и създаването на публична цифрова карта на защитените територии Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 28/01/2016 отговорено
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно политиката при изготвяне на учебните програми по история и литература за средното образование Тодор Танев, Министър на образованието и науката 27/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно политиките за разходване на средства по решения на Министерския съвет от средствата за капиталови разходи на Бюджет 2016 г. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ; Относно учебни планове и програми от І до ХІІ клас за учебната 2016 - 2017 г Тодор Танев, Министър на образованието и науката 26/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ; СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ; Относно визия за развитие на военно - промишления комплекс в България Божидар Лукарски, министър на икономиката 26/01/2016 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ; Относно Национална стратегия за изготвяне на превантивни мерки по недопускане на етнически конфликти Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 22/01/2016 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ; Относно визия и стратегия за реформа в Министерството на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 22/01/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика по отношение на справяне с проблемите на пазара на природен газ в Република България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 21/01/2016 отговорено
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ; ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 21/01/2016 отговорено
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ; Относно равносметка на програмен период 2007 - 2013 г. и визия за програмен период 2014 - 2020 г. на оперативните програми на ЕС в Република България Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 20/01/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно регулация на натовареността и магистратите и на структурите на съдебната власт в Република България Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 19/01/2016 оттеглен
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ; Относно политиката на Министерството на земеделието и храните за стимулиране на земеделските производители от дребния и среден земеделски бизнес Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 14/01/2016 отговорено
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пресичане на незаконната търговия с кръв в страната Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 13/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА; Относно насърчаването на мюсюлманския сепаратизъм у нас от страна на Република Турция Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 12/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно състояние на източноправославните храмове в Република България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 29/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г., в частта на глава 2 Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 18/12/2015 отговорено
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ; МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани Петър Москов, Министър на здравеопазването 16/12/2015 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ; Относно визия на политическото ръководство на МО, и военното ръководство на БА за развитието на видовете въоръжени сили до 2020г Николай Ненчев, Министър на отбраната 15/12/2015 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ; ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ; ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г. Петър Москов, Министър на здравеопазването 11/12/2015 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно политиката на Министерството на образованието и науката относно искания на общини за съгласие за промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост Тодор Танев, Министър на образованието и науката 09/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ; Относно дискриминация в нормативната уредба, касаеща изчисляването на осигурителния стаж и прослуженото време на възитаниците в средните сержантски военни училища Николай Ненчев, Министър на отбраната 09/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ; Относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето Петър Москов, Министър на здравеопазването 08/12/2015 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно политиката на правителството за превенция и предотвратяване на наводненията, контрол върху централни ведомства и областни администрации и предписания на междуведомствените комисии Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 08/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА; Относно участие на служители на Министерството на образованието и науката в проекти на министерството Тодор Танев, Министър на образованието и науката 07/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ; ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно действия на министъра на здравеопазването за осигуряване на ваксини за Имунизационния календар на Република България за 2015 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 04/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ; Относно политиката на Министерството на здравеопазването за изпълнението на Имунизационния календар на Република България през 2015 г. и 2016 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 03/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА; Относно необходимост от определяне на пределна възраст на приемните родители, съобразно възрастта на настанените при тях деца и с оглед защитата на най-добрия интерес на децата Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 26/11/2015 отговорено
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА; Относно необходимостта от промяна на формата и съдържанието на Експертните решения на ЛКК и ТЕЛК Петър Москов, Министър на здравеопазването 26/11/2015 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., в частта на глава 13, Приоритет 13.1 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 13/11/2015 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ; Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерски съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г. , в частта на глава 2 Христо Иванов, Министър на правосъдието 13/11/2015 оттеглен
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА; Относно некоординирани действия на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика по проблема на децата със 100% загуба на слух в България, ползващи кохлеарни имплантни схеми Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 11/11/2015 в несъответствие с ПОДНС
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно зимния туристически сезон Николина Ангелкова, министър на туризма 11/11/2015 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиката на правителството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове (ОУП) и как ще се преодолява невъзможността да се прави промяна на предназначението на земи в селища без ОУП Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/11/2015 отговорено
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА; Относно изпълнението на нормативната уредба за изграждане и поддържане на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания, както и за контрола върху това Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/10/2015 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика по гарантиране на енергийната независимост на Република България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 29/10/2015 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно политика за младежка заетост Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 28/10/2015 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика на устойчиво развитие на туризма в Република България Николина Ангелкова, министър на туризма 23/10/2015 в несъответствие с ПОДНС
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ; Относно избор на съвет на директори от Общото събрание на "ВМЗ" АД гр. Сопот, състоял се на 15.09.2015 г Божидар Лукарски, министър на икономиката 16/10/2015 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика по оптимизация на работното време Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 13/10/2015 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно политика на устойчиво развитие на читалищната мрежа в Република България Вежди Рашидов, Министър на културата 05/10/2015 отговорено
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ; ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно отнемане на разрешение на лечебно заведение Петър Москов, Министър на здравеопазването 23/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ; Относно стратегия за подобряване на възможностите за охрана на българското въздушно пространство Николай Ненчев, Министър на отбраната 23/09/2015 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ; Относно политиката на Министерството на туризма за управление, развитие и популяризиране чрез туристическа реклама на туристически обекти с национално значение на територията на Родопите Николина Ангелкова, министър на туризма 23/09/2015 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ; Относно налични документи, свързани с промените в договорите за изкупуване на произведената електроенергия от централите AES Гълъбово и Contour Global Теменужка Петкова, министър на енергетиката 18/09/2015 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ; Относно възможности за изграждане на метериално-технически спортни бази към университетите и осигуряването на средства за финансиране на спортни клубове към висши учебни заведения Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 18/09/2015 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ; ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ; МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ; РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ; РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; Относно политики на Министерския съвет и министър-председателя за назначенията във висши държавни органи чрез публична процедура и конкурс Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2015 в несъответствие с ПОДНС