Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ от японското правителство за подготовка на проект "Втори заем за развитие на политиките" (дарение TF 057777)
702-02-15
11/04/2007
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/05/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/05/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/05/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/05/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала