Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE) 702-02-9 17/08/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 702-01-12 09/08/2017 Министерски съвет
Законопроект за частната охранителна дейност 702-01-11 02/08/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 702-01-10 01/08/2017 Министерски съвет
Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 754-01-50 28/07/2017 ВОЛЕН СИДЕРОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;МИЛЕН МИХОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;РОСЕН ИВАНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ЙОРДАНКА ФИКИРЛИЙСКА;АННА АЛЕКСАНДРОВА;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство 754-01-49 27/07/2017 АНДОН ДОНЧЕВ;ПЛАМЕН ХРИСТОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;ДОРА ХРИСТОВА;СЛАВИ НЕЦОВ;КРЪСТИНА ТАСКОВА;ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация 754-01-48 26/07/2017 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;БОРИС ЯЧЕВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;АТАНАС СТОЯНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;БОРИС БОРИСОВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;РОСЕН ИВАНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ПАВЕЛ ШОПОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА;
Законопроект за възрастните хора 754-01-47 26/07/2017 КОРНЕЛИЯ НИНОВА;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;ИВАН ИВАНОВ;КРУМ ЗАРКОВ;ПЕНЧО МИЛКОВ;ДОРА ЯНКОВА;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА;ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА;ПЕТЪР ВИТАНОВ;
Законопроект за защита при свръхзадълженост на физически лица 754-01-46 21/07/2017 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА;КАЛИН ПОПОВСКИ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;БОРИС БОРИСОВ;РОСЕН ИВАНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;
Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко 702-02-8 20/07/2017 Министерски съвет