Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
42-ро Народно събрание
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
председател на НС
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
зам.-председател на НС
12/11/2013 - 05/08/2014
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
зам.-председател на НС
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
зам.-председател на НС
21/05/2013 - 07/11/2013
Информация
АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ
АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
временен парламентарен секретар
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
член
19/07/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
член
31/07/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
член
21/05/2013 - 12/11/2013
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЕКОВА
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЕКОВА
член
02/04/2014 - 05/08/2014
Информация
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
член
13/11/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
член
21/05/2013 - 19/02/2014
Информация
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
член
21/05/2013 - 13/06/2014
Информация
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОРИСОВ
член
31/05/2013 - 26/07/2013
Информация
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
член
27/06/2014 - 05/08/2014
Информация
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
временен парламентарен секретар
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
член
21/05/2013 - 18/02/2014
Информация
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
член
21/05/2013 - 19/03/2014
Информация
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
член
21/05/2013 - 19/06/2014
Информация
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 17/07/2013
Информация
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
член
02/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
член
26/02/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
член
26/02/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
член
09/05/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ
ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ
член
21/05/2013 - 10/07/2013
Информация
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИЛИЯ АТАНАСОВ БАТАШКИ
ИЛИЯ АТАНАСОВ БАТАШКИ
член
21/05/2013 - 21/11/2013
Информация
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
член
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА
ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
член
18/06/2014 - 05/08/2014
Информация
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
член
21/05/2013 - 26/07/2013
Информация
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
член
21/05/2013 - 03/10/2013
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
член
26/11/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
член
22/10/2013 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
член
21/05/2013 - 02/07/2014
Информация
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРИСТИЯН РОБЕРТ ДИМИТРОВ
КРИСТИЯН РОБЕРТ ДИМИТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
член
23/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
член
21/05/2013 - 05/09/2013
Информация
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
член
23/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
член
21/05/2013 - 31/01/2014
Информация
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
член
31/07/2013 - 05/08/2014
Информация
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕТЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕТЕВ
член
21/05/2013 - 15/10/2013
Информация
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛИНОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛИНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
ПАВЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
член
21/05/2013 - 21/06/2013
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
член
27/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТКО КЪНЧЕВ ТОТЕВ
ПЕТКО КЪНЧЕВ ТОТЕВ
член
27/06/2014 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
член
21/05/2013 - 30/04/2014
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
член
31/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
временен парламентарен секретар
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член
05/07/2013 - 05/08/2014
Информация
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ
член
21/05/2013 - 21/06/2013
Информация
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РУМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
член
21/05/2013 - 27/06/2014
Информация
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
член
27/06/2014 - 05/08/2014
Информация
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
член
31/05/2013 - 19/06/2014
Информация
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
член
09/10/2013 - 05/08/2014
Информация
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА-РАЙНОВА
ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА-РАЙНОВА
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
член
27/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
член
21/05/2013 - 19/06/2014
Информация
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
временен парламентарен секретар
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАМИД БАРИ ХАМИД
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦОНКА ИЛИЕВА КАСНАКОВА-ИВАНОВА
ЦОНКА ИЛИЕВА КАСНАКОВА-ИВАНОВА
член
24/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
временен парламентарен секретар
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
член
21/05/2013 - 21/05/2013
Информация
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯВОР ИЛИЕВ ГЕЧЕВ
ЯВОР ИЛИЕВ ГЕЧЕВ
член
21/05/2013 - 03/07/2013
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация