Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 29/06/2017, 14:30

Пряко предаване на заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – 30/06/2017, 10:30

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание

Избор на заместник председатели на Комисията за финансов надзор, ръководещи съответно управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен надзор"

    Последни заседания
    Парламентарен контрол
    Заседания на комисии