Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 24/07/2018
сряда, 25/07/2018
четвъртък, 26/07/2018
  • 09:00 Пленарно заседание
  • 14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите
  • 14:30
    Комисията по културата и медиите организира на 26 юли 2018 г. дискусия по приетите на първо четене промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Обсъждането ще започне в 14.30 часа в зала "Изток" на Народното събрание.

    Предложените изменения са свързани с прозрачността на собствеността на медиите и нейното значение за гарантиране на свободата на словото и превенцията на фалшивите новини.
петък, 27/07/2018
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг